Sommer Benelux B.V. te Hengelo hanteert voor haar dienstverlening de voorwaarden van de Metaalunievoorwaarden die op 1 januari 2019 zijn gedeponeerd aan de rechtbank in Rotterdam. Deze voorwaarden zijn van kracht op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen.  De voorwaarden zijn bindend, tenzij anders overeengekomen.